Insändare

”Jag har aldrig skådat ett värre angrepp”

Insändare Artikeln publicerades

Svar på insändare från Irriterade Kalmarbo som försvarade Park Hermina och deras utetak.

Med mer än 35-års verksamhet som Rättschef vid Länsstyrelsen i Blekinge län med huvudsaklig inriktning på miljö-, plan- och kulturminnesvård har jag aldrig skådat ett värre angrepp av en enskild person mot rådande och relativt väl fungerande rättsordning inom nämnda sakområden än det synbarligen under djupgående ilska och mental stress tillkomna inlägget i Barometern den 7 juni.

Bygglov saknas för ett utfällbart tak på restaurang Park Hermina  i stadsparken. Det har startat en stor debatt i Kalmar.
Foto: Johanna Eriksson
Bygglov saknas för ett utfällbart tak på restaurang Park Hermina i stadsparken. Det har startat en stor debatt i Kalmar.

Uppenbara fel har förekommit i ärendet alltsedan ägaren till restaurangen uppger att han trott att byggföretaget inte krävde någon form av tillstånd. Insändaren betonar att den aktuelle företagaren besitter betydande skicklighet inom verksamheten. Trots detta har den väsentliga tillståndsplikten förbisetts. Kommunens byggnadsinspektion har trots byggnadens högst exponerade läge såvitt är känt inte reagerat. Länsstyrelsen har på ett helt rättsenligt sätt vidtagit de åtgärder som krävs för att komma till rätta med överträdelserna.

Till uppenbart försvar för sina exempellös angrepp på den grupp av tjänstemän som har att beivra de begångna lagöverträdelserna har "Irriterad Kalmarbo" lyckats ulka fram en oändlig mängd okvädingsord mot dessa tjänstemän. Med sin fulla rätt att vara anonym har insändarens råsopar mot tjänstemännen och gällande rättsordning högst begränsad eller ingen saklig betydelse. För egen del vill jag som kalmarit och ölänning värna om att allas våra efterkommande i framtiden skall få ta del av de värdefulla natur-, kultur- och byggnadsmiljöer som kan lämnas kvar i ursprungligt och så långt som möjligt oskadat eller opåverkat skick.

Staffan Dahlberg

 

Läs mer här:

 

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.