Gymnasielagen får grönt ljus

Migration Artikeln publicerades

Den så kallade gymnasielagen får tillämpas, konstaterar Migrationsöverdomstolen i två domar.

Lagen har bedömts beröra omkring 9 000 ensamkommande som fått avslag på asylansökan.

Lagen innebär en ny möjlighet till uppehållstillstånd för gymnasiestudier och trädde i kraft den 1 juli 2018, men har tidigare underkänts av två migrationsdomstolar. Det har gjort att Migrationsverket har avvaktat med att fatta beslut enligt gymnasielagen.

– Det här är så klart stort för unga människor som rotat sig i Sverige, blivit en del av vårt land, och som inte vill annat än att bidra, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP), och fortsätter:

– Jag har mött många av ungdomarna under de gångna åren. Ungdomar som kommit från krig, levt hela sina liv på flykt, och som här börjat kämpa, plugga och skaffa jobb. De vill börja sina liv, och det känns väldigt stort att de nu får göra det i det land där många av dem är mer hemma än någon annanstans.

Gymnasielagen drevs igenom i riksdagen av Miljöpartiet med stöd från Vänsterpartiet och Centern, trots hård kritik från flera remissinstanser om att den var svår att tillämpa. Lagrådet sågade förslaget och skrev att "gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas".

Kritiken gällde bland annat regeringens beredning av förslaget till ett sänkt beviskrav för sökandens identitet. Förslaget bereddes därefter ytterligare innan riksdagen beslutade om den nya bestämmelsen.

Två av fyra migrationsdomstolar – Stockholm och Malmö – har tidigare underkänt lagstiftningen och vägrat att använda den.

Men nu anser alltså Migrationsöverdomstolen att stadgad ordning inte har satts åt sidan i något väsentligt hänseende när bestämmelsen kom till, och att den därför får tillämpas.

Det sänkta kravet på att kunna styrka sin identitet fick Migrationsdomstolen i Göteborg att be om EU-domstolens vägledning. Migrationsöverdomstolen bedömer dock att det redan finns praxis från EU-domstolen och att det därför inte är nödvändigt med ytterligare klargöranden från EU-domstolen.

"Migrationsöverdomstolen anser att EU-reglerna (Schengenregelverket m.m.) inte hindrar ett sänkt beviskrav rörande identitet vid prövningen av frågan om uppehållstillstånd för en utlänning som redan vistas i Sverige på det sätt som anges i tillfälliga lagen", skriver rätten i pressmeddelandet.