Experter: Så sparar du på kort och lång sikt

Ekonomi (TT) Artikeln publicerades
Vill man ha högre avkastning krävs lite risktagande.
Foto: TT
Vill man ha högre avkastning krävs lite risktagande.

Efter ett turbulent 2018 på börsen valde fondsparare att satsa mer på säkra alternativ. Men hur ska man tänka kring sitt sparande framöver?

Tre experter ger svar.

Hur ska man tänka på ett års sikt?

Pia Haak, allokeringschef på Swedbank Robur:

-Man får vara realist och se att det inte finns något magiskt man kan investera i på ett års sikt. Kanske innebär det i stället att du behöver spara lite mer varje månad eller med längre tidshorisont för att uppnå ditt mål.

-På ett års sikt är det viktigt att man inte tar risk i sitt sparande, här ska man vara realist, vi är vana att historiskt ha fått avkastning från korta räntefonder men nu är ränteläget så lågt så jag tycker att ett konto med statlig insättargaranti är att föredra för en helt riskfri placering.

Erik Brändström, vd för Spiltan Fonder:

-På kort tid ska man hålla sig till räntefonder, för då kommer man inte att kunna ta så mycket risk. Du vill ju ha kvar pengarna.

Erik Nilsson, fondförvaltare på Öhman Fonder:

-Ett år är i min värld en väldigt kort horisont. I synnerhet med ett år som 2019 som ser väldigt osäkert ut. Tillväxtbilden ser väldigt dyster ut och det är svårt att hitta en uppenbar sak som kan ändra på det.

-Jag tycker att man ska vara ganska försiktig och ha en stor del räntor i en sådan portfölj. Man ska ha låg risk och stor andel räntor, i synnerhet för 2019 men även när man bara har ett års horisont.

Hur ska man tänka på längre sikt, på fem år eller tio år?

Pia Haak:

-Fundera över när du behöver ha ditt kapital och vilken risk du vill ta med ditt sparande. Ju längre investeringshorisonten är desto mer aktier bör sparandet innehålla. Sprid riskerna i ditt sparande genom att investera i olika marknader och tillgångar. Man kan ha flera olika målbilder för sitt sparande och olika tidshorisonter till när man behöver kapitalet.

Erik Brändström:

-Risk och avkastning hänger ihop. Liten risk – låg avkastning. Hög risk, högre avkastning, men också med risk att förlora pengar. Det är också viktigt att förstå vilken risk man tar med sina pengar. Kortsiktigt ska man ligga i räntefonder och långsiktigt är det mer aktier.

Erik Nilsson:

-Då tycker jag att aktiedelen ska öka. Jag tror att vi kommer rida ut den här dystra perioden så småningom och då kommer aktier ta fart igen. Det är egentligen samma med tio år. Ju längre horisont desto mer aktier ska du ha för att den förväntade avkastningen på aktier är så pass mycket högre än på räntor. Är du uthållig och kan ta svängningarna upp och ner ska sannolikhetsmässigt aktier ge bättre avkastning under den perioden.

Vad finns det för skillnader mellan ett sparande på fem år eller tio år?

Pia Haak:

-Vad det gäller fem år och tio år så kan man säga att ju längre placeringshorisonten är desto mer aktier ska man ha i sitt sparande, det vill säga du kan ta en högre risk. När placeringshorisonten är över tio år tycker jag gott att du kan ha allt eller den stora merparten i aktiesparande. Marknaden svänger och har man för mycket aktier men sparar på kort sikt så kan man riskera att det inte finns det kapital man behöver för exempelvis resan. Då kanske man får nöja sig med en resa inom Sverige i stället för kontinenten.

Erik Brändström:

-Man brukar säga att om man har en investeringshorisont på mer än fem år och är beredd att ta risk så är det aktieinvesteringar som gäller. Så i princip nej, fortsatt med samma sak. Men om något, när man har ännu mer tid tål man marknadsrörelser bättre. Så det är delvis också ja – det är ytterligare ett skäl att välja aktier.

Erik Nilsson:

-Skillnaden i sparandet mellan fem och tio års horisont skiljer sig inte mer än att en portfölj med längre horisont, det vill säga tio år i detta fall bör ha högre risk än den med fem års sikt. Om man utgår från en portfölj som har en mix mellan räntor och aktier, ska aktieandelen vara högre ju längre sparhorisonten är.

-Risk kan ibland låta negativt, men risk i ditt sparande är en förutsättning för att få pengar att växa. Om man tycker placeringar känns obehagligt och är rädd för att förlora pengar, kan det vara ett alternativ att köpa en blandfond. Sedan är ett tips att inte kolla på kursutvecklingen varje dag. Någon gång per år räcker.

Malin Johanson/TT