Vikings-beslut överklagas

Nybro Artikeln publicerades

Yrkar på att beslutet omprövas eller upphävs.

En Nybrobo har överklagat kommunens beslut att sponsra Nybro Vikings med en storbilds-skärm till Förvaltningsrätten i Växjö. Nybrobon yrkar på att kommunbeslutet omprövas eller upphävs.