Vänstern ska fortsätta driva jämställdhetsfrågor

Nybro Artikeln publicerades
Carina Blom, Jonny Andersson, Kim Hofacker och Anders Svensson är några av Vänsterpartiets frontfigurer i Nybro.
Foto: Jan Stenqvist
Carina Blom, Jonny Andersson, Kim Hofacker och Anders Svensson är några av Vänsterpartiets frontfigurer i Nybro.

Vänsterpartiet i Nybro tycker att de under de senaste åren fått ett allt större genomslag i frågor som berör feminism och jämställdhet. Och just den politiska riktningen står fast.

Anders Svensson, partiets andranamn i kommunvalet, menar att få andra partier, om ens något, lägger så många interpellationer och motioner. Gång på gång återvänder de i lokalpolitiken och nöter enträget på med sina hjärtefrågor.

Vid ett och annat tillfälle får de ett positivt bemötande.

– Vi är ett oppositionsparti till de styrande borgerliga partierna, så är det ju. Som maktförhållandena varit sedan förra valet så har vi ju inte fått igenom särskilt många av våra förslag. Fast vi väcker opinion, och i det långa loppet så tror jag nog att denna envishet spelar roll, säger Anders Svensson.

Vänsterpartiet fick efter förra valet 8 mandat i fullmäktige, en röststyrka som de främst använt för att lyfta rättvise- och jämställdhetsfrågor. Det är just denna enträgenhet som Anders Svensson menar är partiets framgång.

– Det är vad Vänstern slåss för också på nationell nivå. Vi vill ha bort delade turer inom omsorgen och minska barngruppernas storlek inom barnomsorgen. Det ska vi fortsätta kämpa för, liksom vi ska fortsätta kämpa för att hålla privata vinstintressen borta från offentlig sektor. Det är behoven som ska styra, inte de ekonomiska intressena, säger Anders Svensson.

I årets valrörelse har Vänsterpartiet, liksom övriga partier, synts på torget för att möta Nybroborna. För övrigt har de hållit igen med skarpa utspel och politiska löften - åtminstone i ett lokalt perspektiv.

– Barn och äldre ska inte behöva utsättas för vinstintressen; det är vad vi har kämpat för tidigare, och det är det som vi ska fortsätta strida för. Vi är ju annars ett litet parti; våra resurser är små, vi har inte råd att som de större partierna marknadsföra politiken på samma sätt. På så sätt är det ju en tuff situation, men vi klagar inte. Det är samtidigt väldigt roligt.