Stiftelse tar bort möjlighet för kommunerna

Nybro Artikeln publicerades

Vid den senaste årsstämman beslutades att valet av förtroendeledarmöter ska göras av Sparstiftelsen Kronans valberedning. Tidigare har kommunerna haft möjlighet att välja in förtroendevalda till stiftelsen. Den möjligheten tas nu helt bort.