Statliga pengar för extratjänster

Nybro Artikeln publicerades

Nybro kommun får nu pengar av Arbetsförmedlingen på regeringens uppdrag. Orsak: Att Nybro tagit stort ansvar för att tillsätta extratjänster för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Totalt betalar staten ut 500 miljoner kronor till kommuner och landsting som tagit extra stort ansvar. Nybro kommun får 909 919 kronor för att ha tillsatt 17 extratjänster i år och 16 förra året.

Extratjänster finns främst inom skola, äldrevård, barnomsorg och sjukvård, men även kultur.

Syftet är framförallt att minska långtidsarbetslösheten och stärka nyanländas etablering.