Satsning på hembygd i årets kulturbudget

Nybro Artikeln publicerades
”Det finns ett behov hos människan att ta reda på mer om sin historia och om äldre föremål”, menar kultursekreterare Barbro Hedenmalm. Hon har fått en liten förstärkning av kulturbudgeten med 250 000 kronor. 150 000 kronor går till barnkulturen och 100 000 till hembygdsföreningarna.
Foto: Pia Olofsson
”Det finns ett behov hos människan att ta reda på mer om sin historia och om äldre föremål”, menar kultursekreterare Barbro Hedenmalm. Hon har fått en liten förstärkning av kulturbudgeten med 250 000 kronor. 150 000 kronor går till barnkulturen och 100 000 till hembygdsföreningarna.

Kommunens hembygdsföreningar kan vänta ett tillskott i kassan, när kulturbudgeten utökas med några hundratusen.

– Det är hembygdsföreningarnas tur, säger kultursekreterare Barbro Hedenmalm.

Hon berättar att allmänkulturen får en höjning av budgeten med 250 000 kronor för 2018, jämfört med tidigare år.

– Det är egentligen en anpassning till att verksamheten blivit dyrare. Det beror på fler bussresor, dyrare kulturprogram och fler barn i kommunen, säger Barbro Hedenmalm.

Ungefär 150 000 kronor kommer att gå till kultur i skolan, framförallt för att finansiera alla bussresor från kommunens olika skolor till Kulturhuset Kristallen med nästan alla evenemang.

– Det är ju allmänt känt att man växer som människa av kultur. Vi har en kulturgaranti att alla barn och ungdomar från tre års ålder upp till nian ska få minst ett kulturevenemang varje läsår, men vår budget har inte gått ihop sig, bussresorna har blivit så dyra, säger Barbro Hedenmalm.

Tidigare spelades kulturprogrammen i gymnastiksalar på skolorna, nu reser eleverna till bio, teater, konserter på Kulturhuset Kristallen i stället.

– Det blev för bökigt och trångt på skolorna och alla skolor har inte sporthallar, säger hon.

– Det handlar också om att ta emot professionella kulturarbetare på ett professionellt sätt, om ambassadörskap så att det sprider sig att i Nybro kommun fungerar det bra på Kristallen. Det är viktigare än man tror.

Resten av tillskottet, cirka 100 000 kronor, kommer att förstärka budgeten för Nybros hembygdsföreningar. Det handlar inte om något generellt bidrag utan hembygdsföreningarna kommer att få redovisa sina behov och ansöka om medel precis som andra kulturföreningar, betonar Barbro Hedenmalm.

Hembygdsföreningarna fylls på hela tiden med nya friska och starka pensionärer, så jag är inte orolig.

– Det är välkommet. Hembygdsföreningarna gör ett otroligt arbete med att bevara kulturarvet, säger hon.

– Man påstår att intresset för hembygdsföreningar minskar, många medlemmar är ju pensionärer men det fylls på hela tiden med nya friska och starka pensionärer, så jag är inte orolig.

Madesjö Örsjö Kristvalla Hembygdförening har efter år med stora underskott vänt trenden, berättar ordförande Kenneth Petersson. Bidraget från Nybro kommun är drygt 18 000 kronor. Valborgsfirande, byavandring och levande museum är evenemang som återkommer. Nyhet i stallarna i sommar: Hur såg ett pojkrum/flickrum ut på 70-talet?
Foto: Pia Olofsson
Madesjö Örsjö Kristvalla Hembygdförening har efter år med stora underskott vänt trenden, berättar ordförande Kenneth Petersson. Bidraget från Nybro kommun är drygt 18 000 kronor. Valborgsfirande, byavandring och levande museum är evenemang som återkommer. Nyhet i stallarna i sommar: Hur såg ett pojkrum/flickrum ut på 70-talet?
Nybro hembygdsförening finansierar verksamhet med medlemsavgifter, intäkter från kafé, lotterier och trivselkvällar. Kommunen bidrar med mindre summa varje år, berättar sekreterare Jean Gerdin. Till våren bygger föreningen om scenen på Qvarnaslät, i sommar är trivselkvällar, kafé och industrimuseum tillbaka.
Foto: Pia Olofsson
Nybro hembygdsförening finansierar verksamhet med medlemsavgifter, intäkter från kafé, lotterier och trivselkvällar. Kommunen bidrar med mindre summa varje år, berättar sekreterare Jean Gerdin. Till våren bygger föreningen om scenen på Qvarnaslät, i sommar är trivselkvällar, kafé och industrimuseum tillbaka.
Bäckebo hembygdsförening har de senaste åren varit inblandade i torpinventering och satt upp skyltar med information om forna tiders torpare, också i utgivning av Anders Johanssons böcker från bygden. Midsommarafton och Bäckebodagen firas vid Hembygdsgården, här hembygdsstugan, en av föreningens många byggnader.
Foto: Pia Olofsson
Bäckebo hembygdsförening har de senaste åren varit inblandade i torpinventering och satt upp skyltar med information om forna tiders torpare, också i utgivning av Anders Johanssons böcker från bygden. Midsommarafton och Bäckebodagen firas vid Hembygdsgården, här hembygdsstugan, en av föreningens många byggnader.

Fakta

Kulturbudget i Nybro kommun

Nybros sju hembygdsföreningar: Nybro, Madesjö- Örsjö-Kristvalla, Bäckebo, Kråksmåla. Oskars, Hälleberga, S:t Sigfrid.

Senaste åren har hembygdsföreningarna fått dela på 68 000 kronor om året, nu mer än fördubblas kommunbidraget till 168 000 kronor.

Total kulturbudget allmänkultur är 1 590 000 kronor, men då är inte Kulturhuset Kristallen inräknat. Det finns också en liten budget hos kulturutskottet för oförutsedda utgifter. Bibliotek och kulturskola har egna budgetar.

Visa mer...