Rekrytering har halkat efter när elevantalet ökar i kommunen

Nybro Artikeln publicerades

Elever med läs- och skrivsvårigheter får vänta allt längre på en utredning. Antalet elever ökar i kommunen, men rekryteringen till elevhälsan har inte skett i samma takt.

I dagsläget får elever med läs- och skrivsvårigheter vänta i ett halvår innan en utredning kan påbörjas av en psykolog. Det togs upp på lärande- och kulturnämndens möte i veckan.

– Elevhälsan är ett prioriterat område. Vi vill göra mer och ska rekrytera en psykolog till, berättar Karin Heideman ordförande i lärande- och kulturnämnden.

På kommunens skolor arbetar tre kuratorer och två psykologer.

Karin Heideman (M).
Foto: Martin Söderberg
Karin Heideman (M).

– Det är så klart inte bra med så lång väntetid. Men det är inte så att barnen med läs- och skrivsvårigheter inte får hjälp utan specialpedagoger och lärare jobbar med eleverna i klasserna kontinuerligt, berättar Karin Heideman.

Förutom rekrytering till elevhälsan arbetar kommunen även med att tillsätta fler chefstjänster på skolorna.

– Vi har anställt mycket folk i skolan och cheferna har ansvar för fler medarbetare än tidigare. En riktlinje är att en rektor inte bör ha hand om fler än 30 anställda. Tyvärr så har vissa många fler, berättar Karin Heideman.

I vår har man gått ut med två nya chefstjänster, en ny rektor på Fagerslättsskolan och en förskolechef ska tillsättas

– Hittills har vi lyckats rekrytera rektorstjänster även om det är svårt. Bland annat har rektorerna prioriterats extra med en ny lönestrategi, säger Karin Heidman.