Rekrytering av chef kostade 100 000

Nybro Artikeln publicerades

Rekryteringen av en kommundirektör hösten 2008 leddes av en konsult och slutnotan för hennes arbete landade på 106 238 kronor.

När Nybro kommun inledde rekryteringen av en ny kommunchef hade politikerna i kommunstyrelsen ett krav: den nye chefen ska ha en tydligare roll än den vad den förre kommunchefen Nils-Erik Gustafsson haft.
2007 gjordes det utvärderingar av både kommunen och kommunrevisionen om hur beslutprocessen i förvaltningarna fungerade. Politikerna önskade en enklare och tydligare beslutsgång.
– Därför bestämde vi oss för att anlita en extern konsult för att förbättra arbetet i förvaltningarna, säger Markus Lund, dåvarande kommunalråd.
Uppdraget gick till den enskilda firman Essensa, ledarskap, grupp och personlig utveckling. Theresia Elvelo samlade alla förvaltningscheferna under tre dagar i mars 2008 och två dagar i april 2008 i två delars kurs i ledarskapsutveckling. I den första kursdelen skulle deltagarna lära sig teamutveckling - effektivt ledningsgruppsarbete och i den andra delen coachande ledarskap. Essensa fakturerade totalt 121 125 kronor för utbildningen till Nybro kommun.
Under hösten 2008 påbörjades rekryteringen av en ny kommunchef. Essensa fick nytt förtroende att utforma en sökprofil, föreslå kandidater och göra djupintervjuer med alla sökande. Själva uppdraget kostade 73 125 kronor inklusive moms. Sedan tillkom en "Assessment Center"-övning för 12 500 kr och material för personlighetstest för de två slutkandidaterna på 300 plus kostnader på 20 312 kr för telefonsamtal med de sökande och referenstagningsarbete.
– Vi fick sex ansökningar varav två bedömdes vara intressanta. Essensa rådde oss att inte välja den ena av de två, som var före detta kommunchef från Stockholmstrakten, utan välja Kent Holmgren. Kommunen ville ha någon som var driftig och fick saker och ting gjorda. Det sista avgörandet hade kommunalråden Markus Lund och Stig Davidson, säger Peter Carlsson, delaktig i urvalsprocessen från kommunens personalenhet.