Projekt kan utveckla glasbruksområde

Nybro kommun vill utveckla delar av de historiska miljöerna vid Orrefors glasbruk, i första hand Hammarsmedjan, via Leader-projekt. Det skulle utveckla hela områdets attraktionskraft, menar Nils-Erik Gustafsson, handläggare på Nybro kommun.

Nybro

Nils-Erik Gustafsson tillsammans med Håkan Dahlgren, vd för det kommunala koncernbolaget Nybro Brunn, har sedan i höstas funderat över hur de kommunägda fastigheterna på glasbruksområdet ska användas i framtiden.
Hammarsmedjan, kommunens första byggnadsminne, är en av dessa fastigheter. Den är nu på väg att återställas i sitt ursprungliga skick, bland annat har den gamla blåsmaskinen spårats och återförts.
– Hammarsmedjan skulle kunna bli en fantastisk attraktion för besökare. Jag är övertygad om att det är lättare att åstadkomma landsbygdsutveckling genom konkreta projekt, och det får nog detta anses vara. Hammarsmedjan vore ett utmärkt Leader-projekt, menade Nils-Erik Gustafsson då han på måndagen gjorde en första avrapportering för kommunstyrelsen.
Nybro kommun äger också gästvillan, trädgårdsvillan och utställningshallen. Efter att ha hållit stängt i nära två månader återinvigdes utställningshallen den gångna helgen – ett arrangemang som var mycket välbesökt.
– Jag tror att det går att skapa en hel del aktiviteter i Orrefors, men huvudansvaret för att locka människor till Orrefors – det måste ligga på Orrefors Kosta Boda, menade han.
Hur gästvillan ska användas i framtiden är ännu inte bestämt.