Privatperson vill bekosta restaureringen av Theanders freskmålning

Nybro Artikeln publicerades

Göran S Eriksson. Så heter mannen som ensam vill sponsra hela restaureringen av Gunnar Theanders freskmålning på Stora Hotellet i Nybro.

- Jag känner att jag vill betala tillbaka för allt det som jag fick lära mig under uppväxtåren i Nybro, säger Göran S Eriksson som föddes i Stockholm men flyttade till Nybro som 10-åring.
Fresken i Stora Hotellet färdigställdes 1968 och firar därmed 40-års jubileum i år. Göran S Eriksson var med när Gunnar Theander arbetade med den och dokumenterade projektet med sin kamera och ett par av bilderna publicerades på Barometerns nybrosidor av den dåvarande lokalredaktören Bertil Åström.
- Det är ju lite besvärande för kommunen att man av misstag lyckades sälja bort den. När jag fick läsa om det i Barometern och att den behövde resatureras tänkte jag att det skulle vara roligt att göra en insats. Särskilt som det handlade om en rimlig kostnad, säger Göran S Eriksson.
Han är beredd att själv gå in med 25 000 kronor vilket är nästan 10 000 mer än vad restaureringen beräknas kosta. Pengarna som blir över hoppas han ska kunna användas till en återinvigningsfest där han tillsammans med kommunen ska kunna bjuda in framstående nybroföretagare, både nuvarande och de som "lever i förskingringen".
- Det är ju många men jag syftar till exempel på Kährs, Ljungdalarna och så vidare, säger Göran S Eriksson.
- Nybro behöver ju en nytändning på företagssidan och min förhoppning är att en sådan här sammankomst skulle kunna knyta band av mentorskap mellan nya och äldre företagare.
Göran S Eriksson påpekar dock att inget av detta är helt klart ännu, han vet inte ens om kommunen kan ta emot hans gåva. Men Barbro Hedenmalm, kultursekreterare i Nybro kommun, ser inga direkta hinder för donationen.
- Vi ska ta upp detta i nästa kultur- och fritidsnämndsmöte och med kommunledningen förstås men jag tror inte att det ska bli några problem, säger Barbro Hedenmalm som därmed heller inte kan ge några besked om invigningsfesten som Göran S Eriksson hoppas på.
- Det blir ju i så fall steg två och då är det ju i så fall många som är inblandade, inte minst ägarna till Stora Hotellet, säger Barbro Hedenmalm som dock är mycket positiv till alltihop.
- Ja, det är ju fantastiskt roligt att en privatperson vill engagera sig på det här sättet.