Jordhögarna i bakgrunden är bland annat farligt avfall från Pukebergssaneringen. ”Det är en deponi för farligt avfall med tät botten, en svetsad duk ligger under, där lakvatten samlas in. Vi gör månadsvisa kontroller på det. Det blir slutförvaring som ska sluttäckas när den är fylld”, säger Peter Dahlgren, avfallstekniker och ansvarig för den yttre driften på Moskogen.
Foto:

Detta innehåll är exklusivt för dig som är prenumerant