Nybro oroas över ny strandskyddslagstiftning

Nybro Artikeln publicerades

Nybro vill få förlängd tid på sig att yttra sig till regionförbundet över en kommande ny strandskyddslagstiftning.

Nybro kommun har i tidigare översiktsplaner slagit fast att bostadsexploatering av strandnära lägen kan bidra till Nybros landsbygdsutveckling och göra Nybro kommun till en mer attraktiv kommun att bo i.

Farhågor finns nu om ett förstärkt strandskydd, vilket skulle kunna kullkasta kommunens tidigare uttalade ambitioner.

– Ett förändrat strandskydd kan sätta käppar i hjulet för landsbygdsutvecklingen, säger kommunstyrelsens ordförande Christina Davidson (C).

När ärendet togs upp i kommunstyrelsen på måndagen menade Daniel Lindvall (M) menade att strandskyddet är en mycket stor fråga för Nybro kommun.

– Vi gillar inte idén med strandskydd som en slags grundförutsättning. Däremot kan man mycket väl lägga strandskydd på vissa känsliga bitar där det är befogat, menade han.

I Nybro kommun har 15 områden vid 12 sjöar pekats ut som lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Två områden har planlagts: Bjällingsmåla och Maltebo damm.

I ett remissutskick från Regionförbundet som gjorts under sommaren efterfrågas kommunernas yttranden. Kommunstyrelsen tänker nu begära förlängd svarstid till slutet av september. Om detta inte godtas kommer ett svar att skrivas av kommunstyrelsens presidium.