Nybro kommun uppfyller inte diskrimineringslagen

Nybro Artikeln publicerades

Nybro kommun har fått en tillsyn av på grund av att kommunen inte uppfyller diskrimineringslagen.

Nybro kommun saknar korrekta rutiner och riktlinjer för att hantera trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Detta fastslår Diskrimineringsombudsmannen(DO) efter en granskning av Nybro kommuns handlingsplan och chefs- och personalhandbok.

I granskningen av arbetsplatsen Nybro kommun har DO beslutat att det ej framgår att kommunen inte accepterar repressalier, så som bestraffningar eller hämndaktioner på arbetsplatsen. Det saknas även tydliga riktlinjer för hur personal och ansvariga ska agera.