Nedsläckning av fast telefoni har börjat

Nybro Artikeln publicerades

Enligt Telia ska den fasta telefonin tidigast tas bort i Nybro kommun 2018. Trots det blir fem abonnenter utan i nästa vecka på grund av att Telia inte kan laga kopparnätet.

För sju år sedan började Telia att släcka ner kopparnätet i Sverige och därmed ta bort den fasta telefonin. Från och med augusti släcks kopparnätet ner i en allt snabbare takt än tidigare.

– Numera finns det modernare teknik som fungerar bra och kan ersätta den fasta telefonin, säger presschefen Irene Krohn på Telia.

För en månad sedan fick fem abonnenter strax söder om Bäckebo besked att deras fasta telefoni redan ska tas bort i början av september. Trots att ledningen fortfarande fungerar.

  – I det här fallet är orsaken en akut åskrelaterad skada på den gamla kopparledningen. Den kan sluta fungera när som helst, säger Irene Krohn.

  Telias strategi är att släcka ner kopparnätet där det finns andra bra lösningar, exempelvis mobila eller fiber. Men för abonnenterna utanför Bäckebo är den mobila täckningen undermålig och det tar minst ett år innan fiberutbyggnaden i kommunen når området.

  Varför lagar ni inte ledningen och väntar på att det finns bättre lösningar?

  – Kopparledningen gick inte att reparera. Tekniken är gammal och det är svårt att få tag på reservdelar.

  Ska andra abonnenter vara orolig för att ni släcker ner kopparledningarna fortsättningsvis så fort de går sönder?

  – Vi reparerar kopparledningar hela tiden även om det finns fall där vi inte kan åtgärda felen. De allra flesta får en bättre lösning än vad de har i dag.