Lex Sarah utredning efter flera avvikelser i hemtjänsten

Nybro Artikeln publicerades

Efter att flera avvikelser inkommit från Västra hemtjänsten inleds nu en Lex Sarah utredning.

En av avvikelser som rapporterats in handlar om en förväxling mellan två vårdtagare med samma namn. Fel person fick då extra tillsynsbesök.

Ytterligare en avvikelse rapporterades in när en annan brukare inte fick hjälp med att hämta ut sin medicin på apoteket, eftersom den insatsen inte var inlagd i planeringsverktyget. Brukaren försökte nå personalen utan framgång. En närstående kunde senare kontakta personalen.

Nu ska en utredning enligt Lex Sarah göras då det skett flera avvikelser gällande planering på kort tid på samma ställe.