Kraftledning godtas inte i översiktsplan

Nybro Artikeln publicerades

Ett så stort projekt som Svenska Kraftnäts planerade kraftledning genom Nybro är inte förenlig med Nybro kommuns översiktsplan, skriver Nybros kommunalråd Christina Davidson (C) i ett yttrande till Förvaltningsdomstolen.

Nybro kommun tillsammans med Högsby har tidigare överklagat Energimarknadsinspektionens godtagande av Svenska Kraftnäts koncessionsansökan, och Förvaltningsrätten har nu gett Nybro kommun tillfälle att yttra sig ytterligare i saken.