Kommunen borrar nya brunnar

Nybro Artikeln publicerades

Grundvattennivåerna i Nybro kommun ligger på en bra nivå och inget bevattningsförbud har införts. Nybro energi uppmanar privatpersoner att spara på dricksvattnet. Kommunen förbereder sig också inför sommaren och borrar brunnar i Ljungdahlsparken och Bolanders park. Planen är att det vattnet ska användas att vattna med i stället för att använda renat dricksvatten.