Hovrätt ändrar dom för sexbrott

Nybro Artikeln publicerades

Hovrätten ändrar fängelsedomen för en 25-årig man som tidigare dömts för sexuellt utnyttjande av barn. Påföljden blir istället skyddstillsyn med 120 timmars samhällstjänst.

Den nu 25-årige mannen dömdes i augusti förra året för ett brott som begicks i samband med en privat fest i Nybro kommun 2015. Han ska då ha haft samlag med en flicka som han visste var 14 år gammal vid tillfället.

De kände varandra sedan tidigare, men inte på så sätt att de hade en relation. Flickan gjorde motstånd då han föste henne med sig till ett avskilt rum, och vädjade också till honom att inte ha sex med henne. Efteråt mådde hon dåligt av händelsen.

Tingsrätten dömde mannen i augusti förra året till 5 månaders fängelse och 45 000 kronor i skadestånd.

Mannen överklagade domen då han ansåg att samlaget skett i samförstånd. Hovrätten menar i sin dom att brottets art visserligen talar för fängelsestraff men valde ändå att ändra påföljden - detta till följd av att mannen samtyckt till frivårdens bedömning att han är lämplig för samhällstjänst. Därmed, menar hovrätten, finns särskilda skäl att ändra fängelsestraffet.

Hovrätten anser att skyddstillsyn med samhällstjänst ger påföljden tillräcklig skärpa. Skadeståndet ändras också till 30 000 kronor.

Mannen ska dessutom delta i ett av Kriminalvårdens behandlingsprogram.