Hälsocentral ändrar rutiner efter Lex Maria

Nybro Artikeln publicerades

En cyklist skadade armbågsleden vid en cykelolycka och åkte till Miniklinken i Nybro. Hälsocentralen behandlade patienten där i stället för att remittera till röntgen på Ortopedkliniken. På grund av bristande handläggning gjordes en Lex Maria anmälan. IVO har begärt komplettering av åtgärder.

Hälsokliniken har identifierat brister och utarbetat nya rutiner samt gjort kompetenshöjande åtgärder. IVO avslutar ärendet då åtgärderna nu är genomförda.