Förslag om köp av Stora Hotellet

Nybro Artikeln publicerades

En privatperson i Nybro tycker i ett medborgarförslag att Nybro kommun ska köpa tillbaka Stora Hotellet. Kommunen arbetar med hotellfrågan, men utifrån en nybyggd anläggning. Ett återköp skulle bli en billigare lösning, menar förslagsställaren. För tillfället är hotellet inte till salu.