Flyktinghjälpen har ”kollapsat”

Nybro Artikeln publicerades

Tillströmningen av nyanlända invandrare till Nybro är långt större än förväntat. Kommunens resurser för mottagandet är inte tillräckliga.

En smygande oro har infunnit med bland politiker och tjänstemän kring den situation som uppstått. År 2012 tog Nybro emot femtio nyanlända, förra året 124 personer – och hittills i år har Nybro tagit emot 150 nyanlända.
– Det är en stark tillströmning av personer som väljer Nybro som bostadsort. Det är positivt att Nybro uppfattas som en bra kommun att bo och utvecklas i, men situationen är inte oproblematisk. Vår flyktingmottagning är inte dimensionerad för detta. Ett annat bekymmer är att de här personerna, om de inte lyckas uppnå egen försörjning innan etableringsstödet fasas ut, behöver försörjningsstöd från kommunen. Det kan innebära skenande kostnader, säger Hans-Gunnar Hovbäck, chef för individ- och familjeförvaltningen.
Nya ersättningsregler öppnar också för att personer under en övergångstid står helt utan ekonomiskt stöd.
– Vi hade nyligen en familj som inte ätit på flera dagar. De kom till oss och bad om ursäkt för att de behövde stöd, säger Ann-Christin Quist-Karlsson (S), ordförande i individ- och familjenämnden.
Nämnden fick på onsdagen en redogörelse av kommunens egen integrationsenhet. På tre år har drygt 300 nyanlända bosatt sig i Nybro. Om hälften av dessa tvingas ansöka om försörjningsstöd kan kostnaderna öka med i storleksordningen tio miljoner kronor.
– Det här är inte unikt för Nybro, alla kommuner har samma bekymmer. Reglerna för etableringsersättning har ändrats, och det leder till en situation som inte fungerar. Systemet har kollapsat. Det är en tickande bomb, säger Ann-Christin Quist-Karlsson.
De kraftiga kostnadsökningarna väntas slå igenom nästa år. Regionförbundet i Kalmar har uppmärksammat detta och fört fram synpunkterna till Migrationsverket, men tills dess att reglerna eventuellt ändras igen får kommunerna hantera situationen efter förmåga.
– Många kommer från Syrien, och det är oftast välutbildade personer. Här finns en potential som vi vill försöka ta vara på, men det förutsätter att en rad aktörer jobbar ännu närmare tillsammans. Staten måste se till att ge arbetsförmedlingen mer stöd, säger Hans-Gunnar Hovbäck.