Elev utsattes för kränkning

Nybro Artikeln publicerades

Barn- och elevombudsmannen anser att Nybro kommun brutit mot förbudet om att personal på en skola inte får utsätta elever för kränkande behandling. Händelsen inträffade i våras då en skolpersonal uppmanade en elev att plocka upp skräp från golvet. När eleven vägrade hade personalen tagit ett hårt grepp om armen på eleven. Enligt anmälan ska personalen också ha uttalat nedsättande kommentarer.

Barn- och elevombudet har nu gjort ett föreläggande mot Nybro kommun. Senast den 17 november ska kommunen ha vidtagit åtgärder så att skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls.