Ekbacken kritiseras hårt

Nybro Artikeln publicerades

Behandlingshemmet Ekbacken i Kråksmåla får skarp kritik och två förelägganden efter länsstyrelsens tillsyn.

Länsstyrelsen i Kalmar län kritiserar framför allt Ekbacken för att ha tillåtit ungdomarna att dricka alkohol, för bristande kompetens bland personalen, för brister i ledningen av hemmet under semestrarna och för bristande kvalitetsarbete.
- Att ungdomarna fått dricka alkohol på semestrarna i Österrike är allvarligt och anmärkningsvärt. Det finns vetenskap som säger att ju tidigare man börjar dricka desto större sannolikhet är det att bli missbrukare som vuxen. Detta är grundläggande kunskap som särskilt ett behandlingshem borde ha känt till, säger Stig Lindahl, socialdirektör på länsstyrelsen.

Kompetent personal krävs
Ekbacken har på eget initiativ antagit en alkoholpolicy under tillsynstiden. På två andra punkter har däremot länsstyrelsen tvingats ge förelägganden: föreståndarna måste anställa en behandlingsassistent med beteendevetenskaplig utbildning inom ett halvår, samt redovisa hur ledningen av hemmet ska klaras de tider då föreståndare och biträdande föreståndare har semester samtidigt. Om föreläggandena inte uppfylls kan tillståndet dras in.

Antalet platser halveras
- Det finns också klara brister i kvalitetsarbetet. När flickor känner sig illa bemötta och kränkta måste de ta till sig av klagomålen. Kvalitet går ut på att man är duktig på att förbättra verksamheten utifrån de klagomål som kommer in, säger Stig Lindahl.
Terapeuten Kenneth Lind har fått mycket kritik för att han även varit handledare åt personalen. Ett vetenskapligt råd har hjälpt länsstyrelsen med den delen av tillsynen, och kommit fram till att arbetssättet inte är att rekommendera. Hädanefter kommer Kenneth Lind enbart att arbeta som handledare.
Ewa och Helmut Wölleke som förestår behandlingshemmet har planerat att avveckla sitt engagemang under 2007. Huruvida verksamheten ska fortsätta är upp till stiftelsen.

Uppdrag Granskning
Länsstyrelsen har beslutat att minska antalet platser från nio till fem. Det innebär att de fem ungdomar som bor där för tillfället stannar tills de är färdigbehandlade, och inga nyplaceringar kommer att ske.
Tillsynen av Ekbacken inleddes i november förra året efter att tv-programmet Uppdrag Granskning i en rad program pekade på allvarliga brister. Bland annat framträdde ung-domar som tidigare bott på Ekbacken och berättade om missförhållanden.
Länsstyrelsens granskning har varit omfattande och dragit ut på tiden. Alla ungdomar som framträdde i programmet och de som nu vistas på Ekbacken har intervjuats, samt all personal och några tidigare anställda och ledningen.

Ungdomarna trivs
Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att de ungdomar som nu vistas på Ekbacken trivs och vill stanna, samt att de kommuner som nyttjar hemmet är nöjda.
- Vi har försökt lyfta fram brukarperspektivet i granskningen. Det vi har lärt oss är att vi måste bli ännu duktigare på att ta in ungdomarnas perspektiv. Därför har vi tillsammans med kommunerna i länet, som sköter den löpande tillsynen, tagit fram en policy för hur det arbetet ska gå till, säger Stig Lindahl.
Länsstyrelsens beslut kan överklagas till länsrätten.