Dyrt att lägga ner i Orrefors

Nybro Artikeln publicerades

Det blir höga miljökostnader för Orrefors Kosta Boda om man lägger ner bruket i Orrefors.

Hittills har bolaget lagt ner syrapoleringen. Men kommunen har inte begärt in någon saneringsplan, som miljötillståndet kräver.
– Jag har gjort bedömningen att det i dagsläget inte behövs någon saneringsplan eftersom sanering redan pågår och man har lämnat uppgifter om vad som återstår, säger Nybros miljöinspektör Sam Ekberg.
Han tolkar villkoret som att en saneringsplan behövs om man lägger ner stora delar av verksamheten.
I Emmaboda gör miljöinspektören en annan bedömning och begär in saneringsplan sedan glaskoncernen beslutat att lägga ner hyttan större delen av året och endast måleriet blir kvar.
– Det är helt andra förutsättningar i Åfors, man kan inte jämföra med Orrefors, säger Anders Davidsson, miljöchef och personalchef för Orrefors Kosta Boda.
Vad händer om Orrefors Kosta Boda lägger ner helt i Orrefors, har ni räknat på vad det skulle kosta?
– Nej, eftersom det inte är aktuellt. Men det är klart att det kostar en del bara att sanera efter syrapoleringen, säger Anders Davidsson.
Syrapoleringen försvann i höstas på grund av minskad efterfrågan på syrapolerade produkter samt av miljöskäl.
Syrapolering är när man doppar det slipade glaset i fluorvätesyra eller svavelsyra för att få det blankt. Numera tar man bort slipytan termiskt i hyttan eller mekaniskt.
– Vi har rengjort ledningar och tankar, tagit bort syror och sanerat efter oss. Det som återstår är att rena en vattenbassäng.
Vad har ni för verksamhet kvar i Orrefors?
– Glasskolan har verksamhet på sliperiet. Det betyder att vi har processavloppsvatten från sliperiet som måste renas som vanligt i vår vattenreningsanläggning. Sedan har vi verksamhet i hyttan kontinuerligt, vannan är i gång ungefär som tidigare.
Företaget har inte kvar den manuella endegelsblåsningen, men det finns möjlighet att blåsa glas vid vannan.
Hur dyrt blir det för Orrefors att lägga ner?
– Skulle det bli aktuellt blir det stora kostnader. Men de kan ju granska detta via sina jurister, hur kostnaderna ska fördelas, säger miljöinspektör Sam Ekberg.