"Det är viktigt att rösta"

Nybro Artikeln publicerades
Ansgarsgården har öppet för förtidsröstning mellan 10.00 och 16.30 varje dag fram till och med valdagen på söndag - vilket är nytt för i år. Där kan man rösta oavsett var man bor och vilken församling man tillhör.
Foto:Martin Söderberg
Ansgarsgården har öppet för förtidsröstning mellan 10.00 och 16.30 varje dag fram till och med valdagen på söndag - vilket är nytt för i år. Där kan man rösta oavsett var man bor och vilken församling man tillhör.

Kyrkovalet glöms ofta bort. 2013 röstade bara 11,8 procent av de röstberättigade i Nybro - en minskning från tidigare valår.

På söndag är det val, men redan nu kan du förtidsrösta.

På söndag är det dags för kyrkoval. Medlemmar i svenska kyrkan som har fyllt 16 år får då rösta i sin församling. Man röstar då i kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet.

Sedan ett tag tillbaka kan man också förtidsrösta i Ansgarsgården. Nytt för i år är att man kan förtidsrösta ända fram till valdagen. Det innebär att du kan rösta i Ansgarsgården oavsett vilken församling du tillhör.

– Det kommer i genomsnitt tio om dagen och röstar. Det är ungefär som det brukar vara, säger Anna Lundgren, administrativ chef för Nybro pastorat.

Deltagandet i kyrkovalet är lågt. I Nybro röstade 11,8 procent av de röstberättigade i valet 2013, vilket är en procentenhet mindre än riksnittet. Året innan var det 12,7 procent som röstade i Nybro.

2016 gick 90 000 medlemmar ur svenska kyrkan. Anna Lundgren från Nybro pastorat tror dock inte att det påverkar valdeltagandet nämnvärt.

– De som går ur tror jag till stor del är de som inte har röstat tidigare, så det påverkar inte lika mycket. Men det är klart att vi vill att så många som möjligt ska rösta för att det ska bli ett demokratiskt val. Det är också vårt ansvar att gå ut med information om att det är viktigt att rösta - oavsett vad du röstar på egentligen, säger hon.

I kyrkofullmäktige i Nybro fick Partipolitiskt obundna i svenska kyrkan (POSK) flest röster 2013 - tätt följt av Centerpartiet och Socialdemokraterna. Dessa är de enda nomineringsgrupperna som ställer upp på lokal nivå. I stiftsfullmäktige och kyrkomöte ställer dock betydligt fler partier upp.