Bodil ersätter Jimmy i nämnd

Nybro Artikeln publicerades

Jimmy Loord (KD) entledigas från och med fredag från sitt uppdrag som ordförande i individ- och familjenämnden, detta eftersom han nästa vecka tillträder sitt uppdrag som ny riksdagsledamot.

Bodil Bagert blir fram till årsskiftet ny ordförande i individ- och familjenämnden.