Bäckebo skola kommer läggas ner för gott

Nybro Artikeln publicerades
I nästa vecka ska lärande- och kulturnämnden fatta beslut om Bäckebo skola ska läggas ner.
Foto:Jan Stenqvist
I nästa vecka ska lärande- och kulturnämnden fatta beslut om Bäckebo skola ska läggas ner.

Förra sommaren lades Bäckebo skola "i malpåse", då det inte längre gick att få tag på lärare. Nu ska skolan läggas ner för gott.

Det kommer lärande- och kulturnämnden besluta nästa vecka.

– Vi i femklövern är överens. Jag beklagar så klart detta för Bäckebos skull, men vi har kommit till vägs ände. Vi gör det framför allt för barnens skull. Ska vi säkerställa en bra kvalitet på undervisningen för de här barnen och följa skollagen kan vi inte öppna skolan i Bäckebo igen, säger nämndens ordförande Karin Heideman (M).

Bäckebo skola har haft två grundskollärare och en förskollärare och det blev till slut för svårt att rekrytera lärare till en sådan liten barngrupp och lärargrupp, menar hon. Det har även kommit synpunkter från lärarna om att det var för få barn för att alla skulle ha kompisar.

Enligt Karin Heideman är föräldrarna informerade om att ett sådant här beslut är på gång vid ett dialogmöte för två veckor sedan.

– Öppnar vi igen kan vi inte säkerställa att vi har behörig personal och det krävs för att sätta betyg. Och det är kanske som en av föräldrarna sa att vi har haft skola i Bäckebo men trots detta har elevantalet halverats, så det är kanske helt andra faktorer bakom att befolkningen minskar, säger hon.

Den lilla byskolan har 25 barn som går i förskoleklass till årskurs 6, där de flesta sedan i somras har plats på Alsterbro skola i stället.

I beslutet att lägga ner skolan kommer ett löfte om att det ska finnas kvar fritids i Bäckebo - på förskolan som finns kvar mitt i samhället - så att föräldrar kan lämna och hämta sina barn på fritids i Bäckebo. Sedan går det skolbussar därifrån till och från Alsterbro skola.

– Även om vi anställer extra fritidspersonal så kommer det här inte att innebära ökade kostnader, för det gick skolbuss till Alsterbro nästan varje dag ändå, när eleverna skulle ha slöjd eller idrott, säger Karin Heideman.

På förskolan i Bäckebo går 16 barn.

– Det blir ju lite tystare utan skola, men vår absoluta ambition är att ha förskolan kvar.

Att lägga ner en skola är inte ett beslut som fattas lättvindigt, menar Karin Heideman, och även kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges politiker ska besluta i frågan.

– Det är klart att vi kunde ha haft skolan i malpåse ett år till, men det är inte rätt varken mot barn, föräldrar eller samhället att dra ut på beslutet.

Vad som ska hända med skolbyggnaden är oklart.