Tvingas göra markundersökning

Mönsterås Artikeln publicerades

En fastighetsägare får ett föreläggande från miljönämnden, som innebär att hon tvingas göra en miljöteknisk markundersökning på fastigheten. Detta eftersom man bedömer att det finns stor risk att den är förorenad.

På den aktuella fastigheten, som omfattar 4 200 kvadratmeter, har det under 30 år bedrivits skrotverksamhet men den har upphört. Länsstyrelsen har gjort en inventering i vilken fastigheten placerats i riskklass två, näst högsta riskklassen.