Skola i Mönsterås anmäls till Skolinspektionen – av förälder

MÖNSTERÅS KOMMUN Artikeln publicerades

En förälder i Mönsterås kommun har anmält sitt barns skola till Skolinspektionen. Orsak: skolan erbjuder inte det stöd barnet behöver.

Föräldern menar att barnet som har behov av en elevassistent för att klara av sin skolgång nu har blivit ofrivillig hemmasittare på grund av skolans oförmåga att lösa situationen.

Föräldern skriver i sin anmälan att skolan har fungerat under de perioder som hens barn har haft en och samma elevassistent, men att det på grund av flertalet rektorsbyten och brist på kontinuitet sedan har fallerat gång på gång.

I den nuvarande skolan erbjuds eleven hjälp av en elevassistent en timme och 45 minuter per dag. Nu hoppas föräldern kunna få mer hjälp till sitt barn. ”Det borde vara alla elevers rätt att få det stod man behöver när man har diagnostiserade svårigheter så att man kan få en utbildning”, skriver föräldern.