Sjöräddningsbåt till Lakhamn

Mönsterås Artikeln publicerades

Mönsterås har länge varit en vit fläck på Sjöräddningssällskapets kartor. Men i går anlöpte räddningsbåten Rolf Nilsson Lakhamn på Oknö där sällskapet inrättar en sjöräddningsstation

- Stationen öppnar egentligen inte förrän nästa år. Men vi har ändå en förhoppning att vi ska kunna gå i operativ tjänst redan till sommaren, säger Lars-Göran Erman, uppsyningsman och ansvarig för den blivande sjöräddningsstationen på Oknö.
Räddningsbåten Rolf Nilsson, uppkallad efter en man på västkusten som bidrog med pengar till båten, har sedan 1995 varit stationerad i Simpevarp. När det blev klart att Mönsterås skulle få en egen station och Simpevarp i sin tur skulle få en ny båt donerades Rolf Nilsson till Mönsterås. Och på fredagen överlämnades båtens nycklar till Lars-Göran Erman. Efter ceremonin reste sedan Simpevarps nya båt Burre och Rolf Nilsson med respektive besättningar till Lakhamn.

Fem båtlag
- Det känns bra att vi får en station i Mönsterås. Vi har inte haft någon station i det här området av Kalmarsund. Därför blir Oknö ett fint komplement till våra stationer i Simpevarp och Bergkvara, sade Michael Nilsson, uppsyningsman i Simpevarp när han klev i land på Oknö.
Mönsterås sjöräddningsstation bildades förra våren. Stationen har redan 220 medlemmar och ett 30-tal av dem kommer nu att bli besättningsmän på räddnings-båten. När stationen öppnar kommer fem båtlag att ingå i ett joursystem. En av skepparna är Lennart Stark, bosatt på Oknö.
- Jag har alltid varit intresserad av sjön och när vi skulle få en station till Oknö ville jag gärna vara med. Nu är vi också flera stycken som är engagerade och det gör att det inte blir så betungande eftersom vi turas om att ha jour, säger han.
För Sjöräddningssällskapets medlemmar var det lite speciellt när Rolf Nilsson anlöpte Lakhamn. Oknö har nämligen en speciell plats i sällskapets nästan 100-åriga historia. I början av 1900-talet sjönk ett fartyg ute på Östersjön. Fartygets kapten som gick under med sitt fartyg lät innan han försvann i djupet kasta i en flaskpost med pengar och ett brev.
I brevet bad han upphittaren av flaskposten att använda pengarna för framtida sjöräddningsinsatser.