Kyrka öppen trots mögellarm

Mönsterås Artikeln publicerades

För tre år sedan upptäcktes att Fliseryds kyrka är svårt mögelskadad och full av farliga luftpartiklar. Men man är oense om vad som ska göras och under tiden används kyrkan som vanligt.

Vattnet stod högt under kyrkgolvet när man upptäckte att kyrkan fått svåra skador av röta och mögel. En konsultrapport visade att hela träkonstruktionen under golvet måste bytas, och att luften i kyrkan var farlig för överkänsliga personer. Kyrkan stängdes för sanering några veckor 2008, då man bland annat dränerade på utsidan och stoppade tillväxten av mögel.
Men trots detta fanns farliga partiklar i kyrkan, som nu spreds ännu lättare eftersom torrt mögel lättare blir luftburet. Enligt en ny analys var avvikelsen från det normala stor, och kunde enligt rapporten orsaka hälsoproblem.
Men där tog det stopp. Inget har hänt sedan dess och trots hälsoriskerna har verksamheten med gudstjänster och annat fortsatt som vanligt. En arkitekt som inbjöds att göra ett ombyggnadsförslag för ett år sedan, har fortfarande inte hört av sig, och kyrkopolitikerna har diskuterat frågan på varenda möte sedan dess utan att komma fram till en lösning.
Något som komplicerar fallet är också att länsstyrelsen kräver att om golvet ska bytas måste det nya golvet se ut exakt som det gamla, vilket stiftets egen antikvarie satt sig emot av ekonomiska skäl. I oktober gjorde Kjell Gustafsson som sitter i kyrkonämnden en sammanfattning av vad som hänt och presenterade fyra förslag på vad som bör göras.
- Vi kan inte bara låta tiden gå. Många känner av den dåliga luften och jag vet folk som slutat gå i kyrkan, säger han.
Förslagen går ut på att avveckla arkitekten som tillfrågats, låta konsulter ta fram ett ombyggnadsförslag och så snabbt som möjligt söka tillstånd och bidrag för att åtgärda problemen.
Men trots detta har kyrkopolitikerna valt att vänta med beslut till efter nyår. Då tillträder nämligen de nya nämnder och råd som valdes i kyrkovalet i höstas.