Känd mast rivs och ny mast byggs

Fliseryd Artikeln publicerades

Ett känt landmärke i trakten mellan Fliseryd och Ruda kommer att rivas.

Men det kommer sedan tillbaka i ny skepnad.

Den anrika så kallade Rudamasten, som under drygt ett halvsekel har använts av försvaret främst för kommunikation med ubåtar, ska rivas. Försvaret tänker bygga upp en ny mast på samma ställe eftersom den gamla tjänat ut.

Den nuvarande masten är 212 meter hög.

– Den nya masten blir ungefär lika hög, men med mer utvecklad teknik, säger Kristina Swaan, kommunikationsansvarig för marinen.

Tanken är att både rivning och byggande av en ny mast ska ske 2018-2019.

Rudamasten invigdes i december 1959 och ligger inhägnad på militärt område.

Runt masten har byggts nio så kallade spännmaster som är 30 meter höga.

Att masten hamnade just i detta område beror på ett beslut från dåvarande chefen för marinen 1952, som menade att förhållandena var perfekta. Jordledningsförmågan är till exempel mycket god.

Masten avbemannades 2002 och har sedan fjärrstyrts från Karlskrona och Stockholm.