Hänsyn till rödlistad alg krävs vid brobygge

Oknö Artikeln publicerades
Bron vid Oknöström ska bytas ut.
Foto: Åsa A Cederbom
Bron vid Oknöström ska bytas ut.

Raggsträfse är en hotad rödlistad kransalg som finns i området där den nya bron över Oknöström ska anläggas under våren. Den måste visas särskild hänsyn under broarbetet.

Det meddelar länsstyrelsen i ett beslut där man även beviljar kommunen dispens från strandskyddet för projektet.

Som tidningen tidigare berättat ska Mönsterås kommun riva den befintliga betongbron vid Oknöström och bygga en ny träbro. Den nya blir bredare och säkrare då gång- och cykelvägen separeras från övrig trafik. Det blir även mer utrymme för båtar att ta sig under bron.

En tillfällig förbifart byggs under broarbetet och totalt kommer projektet att omfatta en bottenyta å cirka 1 000 kvadratmeter.

Länsstyrelsen har nu granskat och godkänt planerna. Men det finns ett antal villkor som kommunen måste uppfylla. Arbetet måste till exempel bedrivas på ett sätt så att man undviker grumling i vattnet så långt det är möjligt, för att inte skada djur- och växtlivet.

Det handlar bland annat om att ta hänsyn till den hotade kransalgen raggsträfse som alltså finns i närheten. Arten är rödlistad men inte fridlyst. Den är känslig mot grumling av vattnet. Länsstyrelsen bedömer dock att den grumling som arbetet kan medföra kan begränsas i tillräcklig omfattning och dessutom bara vara under en kortare tid.

Om allt går enligt planerna kommer nya bron att vara klar till sommaren.

Fakta

Raggsträfse

Raggsträfse är en klargrön taggig kransalg. Den finns endast i Östersjön och bara i några få grunda vikar mellan Blekinge och Uppland. Den betraktas därför som utrotningshotad.

Kransalgerna har fått sitt namn genom växtsättet med sidogrenar i tydliga kransar. En del av dem ger ett krasande ljud ifrån sig om de bryts, beroende på att de innehåller mycket kalk. Kransalgerna producerar ämnen som kan minska tillväxten av mikroskopiska alger och dessa ämnen ger kransalgerna en markant lukt.

Källa: Havet.nu

Visa mer...