Förslag om generösare skolskjuts väcker förvåning

Ålem Artikeln publicerades

Socialdemokraterna skriver i sitt valprogram att man vill ha generösare skolskjutsregler, men majoriteten menar att man redan har det och undrar om oppositionen är beredd att ta miljoner från lärarlöner till skolskjutsar.

Varje år får kommunen in synpunkter på reglerna för skolskjutsar. Ålem är ett område där frågan väcks med jämna mellanrum. Tidningen har varit i kontakt med en förälder som är kritisk mot nu gällande regler:

”Det är cirka 40 ungdomar som varje dag ska ta sig från Ålem till Blomstermåla. Här funkar det så att hälften får busskort och det baseras på vilken sida av Alsterån som barnen bor på. Bor de i stationssamhället får de busskort gratis och bor de på sidan där brandstationen ligger så får man snällt betala. Föräldrar genom alla tider har varit i kontakt med kommunen angående detta men aldrig nått ett resultat. Så länge vägarna är fina och vädret är okej är det inga problem. Men snöstorm och oplogade vägar kommer att dyka upp. Bussen passerar och det finns gott om platser över. Tänk vad ett vattendrag kan göra” uppger föräldern.

Socialdemokraterna skriver, som tidigare rapporterats, i sitt nya valprogram, att man vill göra en översyn av kommunens skolskjutsregler för att få ett mer flexibelt och generöst regelverk, bland annat med anledning av skolskjutssituationen i Ålem och Blomstermåla som man anser är ojämlik.

”Ingången till översynen ska vara att där det i dag finns kollektivtrafik, där ska det också vara möjligt att erhålla fri skolskjuts” skriver partiet i programmet.

Detta väcker förvåning hos barn- och utbildningsnämndens ordförande Jacqueline Doohan (C):

– Oppositionen vill göra en översyn men det gör vi ju redan, hela tiden. Vi stämmer av kontinuerligt med trafiksäkerhetsförbättringar och försämringar, och gör justeringar. Och vi har väldigt generösa regler med skolskjutszoner istället för kilometeravstånd, säger hon.

Jacqueline Doohan är intresserad av att se hur Socialdemokraterna i så fall vill finansiera generösare skolskjutsregler.

– Det går inte bara att vara generös i Ålem, utan då måste man vara det i hela kommunen. Annars bryter man mot kommunallagen. Hur har man tänkt sig att få ihop budgeten? Är man beredd att ta av lärarlönerna för att finansiera detta? undrar Jacqueline Doohan.

När det gäller Ålem är det bron över Alsterån som ”ställer till det”, menar hon. Där saknas en trafiksäker lösning och därför får eleverna på andra sidan ån skolskjuts.

– Det bästa hade varit om man kunde ändra bron, säger hon.

Det är alltid trafiksäkerheten, eller om det finns medicinska skäl, som avgör frågan om skolskjuts när skolförvaltningen gör sin bedömning. Man kan alltid begära en prövning i nämnden.

– Annars är detta en föräldrafråga. Tycker man att det är för snöigt, regnigt, varmt eller något annat så finns möjligheten att köpa ett busskort till sitt barn, eller kanske reskassa för reser då och då.

Framöver kommer man att se över skolskjutsarna i Timmernabbenområdet, i och med att den nya gång- och cykelvägen blir klar snart.