Föräldrar kräver lagändring för skolavslutning i kyrkan

Mönsterås Artikeln publicerades

Nu vänder sig Mönsteråsföräldrar till utbildningsminister Jan Björklund (FP) för att få till en lagändring som kan tillåta skolavslutningar i kyrkan.

Flera föräldrar till barn på Ljungnässkolan har tagit initiativ till en namninsamling som just nu pågår.
Att frågan engagerar många är helt klart, listorna som ligger utlagda i butiker har mängder med underskrifter.
Listorna ska sedan överlämnas till utbildningsministern.
"Vi önskar en ändring i skollagen som gör det möjligt att ha skolavslutning i Mönsterås kyrka enligt tidigare traditioner" är namninsamlingens budskap till ministern.
Förra året vållade skolavslutningen stora diskussioner och det blev en minst sagt infekterad fråga.
Efter flera möten kom först beskedet att skolorna skulle fira avslutningen i kyrkan, men bara en vecka senare fick rektorerna ta tillbaka detta då parterna pratat förbi varandra.
Det slutade med att skolorna höll sin avslutning i sporthallen och betalade 25 000 kronor till ett eventföretag som ordnade allt där.
Dessutom var det ett antal föräldrar som tillsammans med församlingen ordnade en sommarlovshögtid i Mönsterås kyrka kvällen innan skolavslutningen i sporthallen.
400 personer kom till sommarlovshögtiden.
En sådan kommer att arrangeras i kyrkan även i år.
– Det har vi tänkt. Vi har märkt att det finns intresse så vi tänkte att vi drar i gång och planerar för något liknande som förra året, säger Lina Grimhammar som är komminister i Mönsterås Fliseryds pastorat.
Anledningen till att skolavslutningen inte kan hållas i kyrkan längre är att skollagen säger att det inte får förekomma bön, välsignelse eller trosbekännelse under avslutningen, ett beslut som Sveriges riksdag har tagit.
Från kyrkans sida har man inte ansett sig kunna ställa upp på detta krav. För att inte riskera att bryta mot skollagen har skolorna i Mönsterås då valt att inte vara i kyrkan på avslutningen.