Fliserydsbo oroas över trafiken

Fliseryd Artikeln publicerades

Trafiksituationen vid Hantverkarvägen i Fliseryd är ohållbar. Det menar en Fliserydsbo som har kontaktat kommunen. Där vägen går över till Örnebäcksvägen är det smalt utan plats för fotgängare och cyklister. Sträckan används även som skolväg. Under senare år har allt fler barnfamiljer flyttat in.

"Tyvärr har trafiken ökat markant. Det handlar om jordbruksmaskiner, timmerbilar, 24 tons lastbilar och vanliga personbilar som genar genom Fliseryd i alltför hög fart" skriver hon.

Vid tidigare kontakt har hon fått besked om att vägen kan göras säkrare med blomlådor som trafikhinder, men att det inte finns några över till Fliseryd. Hon undrar också när det blir staket mot Hantverkarvägen vid lekplatsen på Björkvägen.