Fastighetsägare överklagar

Mönsterås Artikeln publicerades

Ägaren till en gammal bilskrotsfastighet anser att kommunen gjort fel som har krävt en miljöteknisk markundersökning.

Beslutet har överklagats till länsstyrelsen. Ägaren menar att det bara har skett mindre oljespill under den tid som bilskroten bedrevs.

Dessutom finns det planer på att verksamheten ska återupptas och fastigheten ska renoveras.

Ägaren skriver i överklagandet att det går att utföra provtagning och forsla bort eventuell oljeförorenad jord i samband med renoveringen.