Familj orolig för att tomten är förgiftad

Mönsterås Artikeln publicerades

Två fastighetsägare i Fliseryd är oroliga för att familjen kan ha utsatts för arsenik och andra gifter efter att länsstyrelsen utrett och riskklassat deras fastighet.

Familjen ärvde på 1980-talet en fastighet där det för länge sedan fanns garveri och sågverk.
Länsstyrelsen inventerar fastigheter som kan vara förorenade. Genom efterforskningar har man fått fram uppgifter om att det kan ha förekommit beredning av importerat läder som innehöll bland annat krom och arsenik, på den aktuella fastigheten i Fliseryd.
Man har riskklassat tomten enligt klass två vilket innebär stor risk för människa och miljö, men detta ifrågasätts av ägarfamiljen som anser att utredningen innehåller flera brister och sakfel.
”Det har inte gjorts några verifierande mätningar på plats. Vi anser att det är rättsosäkert att på dessa grunder göra den klassning ni har gjort. Som vi upplever det blir vi anklagade för att äga en miljöfarlig fastighet utan att länsstyrelsen har säkerställt var och i vilken omfattning marken faktiskt är förorenad”, skriver familjen i ett brev till länsstyrelsen.
Ägarna vill få detta klarlagt så att de inte utsätter sig för några risker, men vill däremot inte betala för någon undersökning. Det vill man att länsstyrelsen ska stå för.
Förutom att familjen känner oro för att marken kan vara förgiftad och att det kan vara en hälsorisk, påpekar man också att länsstyrelsens riskklassning påverkar fastighetens markvärde vid en eventuell försäljning. ­Ingen av ägarna är skrivna på själva fastigheten, som enligt länsstyrelsen används som fritidsbostad.
Än så länge har varken länsstyrelsen eller familjen kunnat få fram var garvarkaren har stått. De kan ha stått i anslutning till Fliserydskvillen.
Om det var så att garvarkaren stod på en plats intill ån kan de ha stått under vatten i minst hundra år, och i så fall har förmodligen gifterna urlakats, menar ägarna.
”Det är troligt att avloppsvattnet spolades ut i ån. Det är också troligt att viss beredning skett i kvarndammen eller direkt i ån”, skriver familjen i brevet till länsstyrelsen.