Ännu en badplats underkänns

Mönsterås kommun Artikeln publicerades

Kommunen avråder nu allmänheten från att bada även vid badplatsen Nynäs. Vattenproverna som tagits visar på höga nivåer av bakterier och det finns risk för sjukdom för de som badar där. Tidigare har även Jungnerholmarna i Fliseryd och Skansen i Ålem fått dåliga resultat vid vattenprover och de dåliga resultaten håller i sig.

Vid badplatsen i Skälleryd ska vattenproverna göras igen då vattnet är tjänligt men har en anmärkning.

Övriga badplatser i kommunen har alla fått godkänt i vattenproverna. Det finns dock fortfarande alger vid några av havsbadplatserna.