Anders Johansson (C) blir nytt kommunalråd

Mönsterås Artikeln publicerades
Anders Johansson framför kommunkontoret som blir hans nya arbetsplats under våren.
Foto:Eva Bergquist Andersson
Anders Johansson framför kommunkontoret som blir hans nya arbetsplats under våren.

Efter 17 år som lantbrukare väntar en ny utmaning för 46-årige Anders Johansson (C). Han blir nytt kommunalråd i Mönsterås kommun när Roland Åkesson avgår under våren.

– Det känns oerhört utmanande och spännande. Jag känner stor ödmjukhet inför ett så ansvarsfullt och tungt uppdrag, säger Anders Johansson.

– Roland Åkesson är en stark ledare och det krävs att man känner att man har medlemmarna bakom sig. Det känns skönt att vi har genomfört den här öppna valprocessen och att jag har fått partiets mandat, jag känner mig trygg i det.

Det är oklart när han tar över. Han ska ha en dialog med Åkesson och dessutom ska han ordna med hur gården ska drivas vidare när han blir kommunalråd.

Magnus Gustafsson (C) är valberedningens ordförande:

– Vi har haft en väldigt bra valprocess och beslutet är väl förankrat. I den medlemsomröstning som vi hade blev det en klar övervikt för Anders Johansson och jag är övertygad om att han blir en utomordentlig efterträdare till Roland Åkesson, säger han.

I höstas meddelade Roland Åkesson att han snart lämnar posten som kommunalråd efter drygt 30 år och sökandet efter efterträdaren inleddes.

Efter nomineringsprocessen var det två kandidater kvar. Förutom Anders Johansson var det 42-åriga Emma Magnusson, ordförande i socialnämnden.

– Hon är en väldigt duktig politiker som redan har en mycket viktig position som ordförande för en av de tyngsta nämnderna och det sköter hon jättebra. Vi har det gynnsamt i Mönsterås kommun med ett väldigt duktigt gäng med aktiva politiker, säger Magnus Gustafsson.

Valet har föregåtts av en intern medlemsröstning och intervjuer av de båda kandidaterna.

Anders Johansson bor med sin familj på Östra Kråkerum, där han är född och uppvuxen. Det politiska intresset har han haft med sig sedan han var liten. Hans far Nils-Bertil ”Nibbe” Johansson var under många år en av partiets veteraner.

Anders Johansson själv har länge varit engagerad i den lokala politiken, bland annat kom han med i styrelsen för Mönsterås Bostäder i slutet av 1990-talet och kort därefter som ledamot i fullmäktige. Sedan 2014 har han varit ordförande i miljönämnden.

I samband med att han ställde upp som kandidat redogjorde han för sin ambition inom politiken:

– Min ambition är att Mönsterås kommun ska utvecklas på ett bra sätt och att invånarna ska känna trygghet och stolthet över att bo i kommunen. Vi ska ha väl utvecklad vård, skola och omsorg samt ett starkt miljöarbete. Det lokala näringslivet och föreningslivet är mycket viktiga och kulturen sätter verkligen guldkant på tillvaron.

Fakta

Tre röster om Anders Johansson

Britt-Marie Domeij, Moderaterna Mönsterås:

"Det är tråkigt att Roland slutar, vi har jobbat ihop i politiken sedan början av 1980-talet. Men jag tror att det blir jättebra med Anders. Inriktningen är att Alliansen ska jobba vidare som vanligt."

Robert Rapakko (S), oppositionen:

"Det kommer att bli ett spännande val 2018. Jag har inte jobbat så nära Anders Johansson tidigare.

Roland Åkesson har varit väldigt samarbetsvillig och jag hoppas att Anders kommer att följa den linjen."

Roland Åkesson (C),

nuvarande kommunalråd:

"Jag är stolt över att kunna lämna över till en så bra efterträdare som Anders Johansson och ett så starkt lag i övrigt med Emma Magnusson och övriga. En mycket kompetent person som är starkt förankrad i kommunen och Centerpartiet. Anders är mycket driftig och har god erfarenhet från kommunpolitik och näringslivet. Dessutom en god lagspelare med erfarenhet både från idrottsrörelsen och lantbruksnäringen."

Visa mer...

Fakta

Anders Johansson

Bor: Östra Kråkerum

Familj: Hustrun Sarah, som även hon är aktiv Centerpolitiker, och två söner som är 16 och 19 år.

Arbete: Driver gården på Östra Kråkerum med grisuppfödning, växtodling och skogsskötsel tillsammans med sin kompanjon och en medarbetare. Har arbetat som lantbruksföretagare i 17 år. Arbetade tidigare som byggnads- och investeringsrådgivare på KLS producenttjänst.

Utbildning: Gick naturvetenskaplig gymnasieutbildning och flyttade sedan till Uppsala för att läsa till teknikagronom. Där tog han även en internationell master of science in agricultural engineering. Han har även arbetat vid institutionen för lantbruksteknik, både med undervisning och forskning. Har gått Scans chefsskola.

Fritidsintressen: Jakt, idrott, friluftsliv och politik.

Visa mer...

Fakta

Förtroendeuppdrag

Bland de förtroendeuppdrag som Anders Johansson har kan bland annat nämnas: Ordförande i miljönämnden sedan 2014. Ledamot i kommunfullmäktige. Styrelsemedlem i Mönsterås Bostäder. Styrelseordförande i Mönsterås Biogas AB. Plus en rad uppdrag inom slakteriet KLS i Kalmar, senare KLS Ugglarps, där han varit förtroendevald sedan 2000. Har även suttit med i styrelsen för Quality Genetics som var Sveriges ledande grisgenetikföretag, och varit ordförande i Mönsteråsbygdens LRF-avdelning. Ungdomsledare i Mönsterås Goif.

Visa mer...