Agerande i fallet med gravid flicka har JO-anmälts

Mönsterås Artikeln publicerades

En privatperson har anmält både Mönsterås kommun och socialnämnden till Justitieombudsmannen.

Mannen har reagerat på hur kommunen och politikerna har hanterat fallet med gravida 14-åriga Aisha från Syrien.

Han anser att politikerna i socialnämnden har varit väl medvetna om ett olagligt äktenskap men att man har underlåtit att skydda flickan.

"Enligt min åsikt har socialnämnden i Mönsterås inte sett efter flickans säkerhet" skriver anmälaren bland annat.

Anmälan till JO grundas på de uppgifter som han har fått via media.

Fallet har fått stor uppmärksamhet i Sverige.

Som tidningen tidigare berättat omhändertogs den gravida och gifta 14-åringen av socialnämnden, men förvaltningsrätten beslutade att det var fel att omhänderta henne.

Hon bor numera med sin familj i Laholms kommun.