Minnesord

Hasse Samuelsson

Minnesord Artikeln publicerades

Hasse Samuelsson, Virserum och Uppsala, har hastigt lämnat oss i sitt 75:e levnadsår.

Född och uppvuxen i Virserum tog Hasse studenten i Oskarshamn. Efter reserv­officersexamen valde han att studera i Uppsala.
Som medlem av Smålands nation och med musiken som sitt stora intresse, startade han nationens studentorkester Glasblåsarna. Hasse sjöng också i Allmänna sången och Orphei drängar. Han kom att bli en engagerad medlem av OD med en rad förtroende­uppdrag som avslutades med tio år som ordförande för Orphei veteraner.
Efter avlagd politices magisterexamen anställdes han i Svensk industriförening, en intresseorganisation för landets små- och medelstora företag.
Med sina rötter i den småländska entreprenörsmyllan engagerade han sig kraftfullt i företagandets olika frågor. Ett av hans ansvarsområden blev tekoindustrin, som i slutet på 1960-talet hamnade i kris. Branschens framtid kom att ligga i design och Hasse blev som mångårig ordförande i Svenska moderådet en pådrivande kraft för svenskt mode.
Svensk industriförening rymmer många branschföreningar uppbyggda av Hasse. Han organiserade den då gryende svenska elektronikindustrin och blev Elektronikindustriföreningens första vd. Han startade och ledde som vd en rad branschorganisationer inom it: föreningen Svensk programvaruindustri, Promise – förening för multimediaföretag –, Dimik – dataföretagens intresseförening mot illegal kopiering– samt Famtes - föreningen auktoriserade mobilteleserviceföretag. Han var även vd för Svenska tekoindustriföreningen.
Hasse var en orädd och engagerad debattör. Med sitt snabba intellekt och sin spontanitet var han en befriande motvikt i den epok i svensk nutidshistoria då entreprenörskap och företagande betraktades med misstänksamhet från politiskt håll.
Han behöll kärleken till sin hembygd och bidrog till ortens kulturliv genom Virserums musikdagar, Virserumsdagarna och som ordförande för Virserums gille i Stockholm.
Hasse, min käre bror och föredöme har gått bort. Saknaden är outsäglig.

Carl Samuelson