Miljö | Konsument

Godkända barnbilstolar klara inte test

Miljö | Konsument Artikeln publicerades

Flera av de vanligaste bilbarnstolarna som säljs i Sverige ger inte barn ett tillräckligt skydd vid allvarliga olyckor. Detta trots att stolarna är säkerhetsgodkända. Det visar ett stort test som Barometern-OT låtit göra.

Barn behöver mera skydd än vuxna i bilen för att klara allvarliga olyckor.
Ofta krävs det inte mer än en häftig inbromsning, eller kanske en krock i 40 kilometer i timmen, för att ett barn ska ta skada.
Enligt lag ska alla som åker bil använda bälte. Från och med den 1 juli skall alla barn som är upp till
135 cm långa dessutom ha en sär-
skild skyddsanordning, exempelvis babyskydd, bilbarnstol eller bälteskudde.
På Barometern-OT:s uppdrag har VTI, Statens väg-och transportforskningsinstitut i Linköping, och Testfakta.se testat sju vanliga säkerhetsgodkända ­bakåtvända bilbarnstolar.
Testet omfattar såväl krock­säkerhet som användarvänlighet.
För att ta reda på hur pass bra stolarna skyddar vid allvarliga olyckor lät vi VTI krocka dem under tuffare villkor än vid normala tester.
Detta har vi gjort för att testerna bättre ska motsvara det våld som, enligt europeisk statistik från senare år, varit vanligt vid trafikolyckor där barn skadats allvarligt eller omkommit.
– Stolarna har utan tvekan utsatts för tuffa krav. Men det är inte orealistiska krav, säger Vägverkets trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall.
Inget fullgott skydd
Trots att samtliga stolar i undersökningen är säkerhetsgodkända visar testet att flera av dem inte ger barnen ett fullgott skydd vid allvarliga olyckor:
l Två av stolarna lossnade från sätet och slungades i väg. Skulle det inträffa i verkligheten är risken stor att barn som sitter i stolarna skadas allvarligt.
l I de fall stolarna höll sig kvar i sätena blev påfrestningarna på provdockornas huvud, hals och nacke i flera fall skadligt höga.
Samtliga testade stolar har monterats i vad som motsvarar bilens baksäte. Vid montering i framsätet skulle flera av stolarna förmodligen ha klarat sig bättre.
– De stolar som säljs i Sverige är bra. Bakåtvända stolar i framsätet ger i allmänhet väldigt bra skydd år barnen och kan sägas vara barnens livlina. Utan bilbarnstolar står de sig slätt vid en allvarlig olycka eftersom bilen i grunden inte är förberedd för dem, säger Claes Tingvall.
Ger en stol som lossnar eller slungas i väg tillräckligt skydd vid allvarliga olyckor?
– Nej, och den risken måste man vara medveten om. Det här testet är gjort väldigt ”rent”. Inne i en bil vid en riktigt allvarlig smäll är det kaos. I det läget ska stolen ha ”koll” på var barnet är någonstans. Det här visar att den kollen har man inte. En stol ska visserligen röra på sig, men det ska ske på ett planerat sätt.
45 barn skadas allvarligt varje år
Varje år dör eller skadas allvarligt i Sverige cirka 45 barn yngre än sex år i när de åker bil.
Hur många av dessa skulle ha klarat sig med bättre stolar?
– Uppskattningsvis hälften, förutsatt att alla satt fastspända, säger Claes Tingvall.
Han menar att det är mycket viktigt att en bilbarnstol monteras korrekt för att den inte ska förlora sin skyddsförmåga.
Gunilla Sörensen, forskare vid VTI, har tillsammans med en kollega undersökt de testade stolarnas användarvänlighet.
– När vi började monteringen utgick vi i från stolens etikett utan att ta hjälp av manualen, eftersom vi tror att många gör så. Ingen etikett var dock så bra att vi kände oss säkra på att vi gjorde rätt. Manualerna fick snart plockas fram.
Gunilla Sörensen understryker att när den bakåtvända stolen väl är på plats fungerar den mycket bra. För barn i dagis­åldern ger den ett helt överlägset skydd, jämfört med framåtvända skyddsutrustningar.
Däremot kan monteringen upplevas som besvärlig i jäm­förelse med andra typer av skydd.
– Jag tycker att manualerna borde vara tydligare. I en del fall är det till exempel svårt att avgöra vilken del av bilens bälte som skulle ligga överst och vilken del som skulle ligga underst.

Mikael Bergling