Vindkraftens gröna bubbla

Ledare ,
Värdet skrivs ner. Med fallande elpriser sjunker värdet på vindkraften. Det påverkar i förlängningen kommunernas tillgångar och belastar också resultaten.
Foto:

Medan Kalmar läns landsting investerar i egen vindkraft belastas samtidigt kommunala bolag i landet av att vindkraftverkens värde sjunker.

Artikeln publicerades 15 maj 2015.

De fallande elpriserna påverkar inte bara framtidskalkylerna för de svenska kärnreaktorerna. Vindkraftverken faller också i värde.

För att ta ett exempel: Fastighetsbolaget Wallenstam skrev nyligen ner värdet på sina vindkraftverk med 350 miljoner kronor.

Under senare år har kommuner och landsting gjort stora investeringar i vindkraftverk. El som produceras i egen regi är nämligen skattebefriad varför kommunerna har sett en möjlighet att minska kostnaderna.

Som ek dr vid Handelshögskolan, Erik Lakomaa konstaterat, skiljer sig beräkningarna kraftigt åt mellan kommunerna. Risktagandet varierar. Konsultbolaget Sweco avrådde sina kunder för att ge sig in i vindkraftbranschen - inte minst med anledning av att skattebefrielsen kan komma att upphöra.

Men att kommuner också påverkas av att vindkraftverken faller i värde har få uppmärksammat. Och värdeminskningen behöver kommunerna inte alltid redovisas.

Växjöbostäders resultat belastas med sex miljoner kronor som beror på en nedskrivning av det allmännyttiga bolagets vindkraftverk. Ett verk som för övrigt ligger i Ockelbo i Gästrikland.

I Kalmar kommuns årsredovisning finns emellertid inte det ägda vindkraftverket redovisat som en egen post och några särskilda nedskrivningar redovisas inte, annat än att det visar ett "positivt resultat".

Kommuner och kommunala bolag går nämligen under delvis olika regelverk när det gäller redovisning. Kommuner ska ju inte driva exempelvis affärsmässig verksamhet.

Rådet för kommunal redovisning (RKR) - en ideell verksamhet inrättad av staten - ger mot denna bakgrund inga anvisningar om att nedskrivningar ska ske på grund av någon fallande lönsamhet. Nedskrivningar ska bara ske vid tekniska förändringar, nya lagar eller skador.

Konsekvensen är att medborgarnas insyn i kommunernas ekonomi påverkas. Den transparens alla efterlyser saknas. Årsredovisningar ger en tillrättalagd bild av ekonomin när vindkraftens bristande lönsamhet inte syns i resultatet.

En ny statlig utredning tittar just också på frågor som denna. En utgångspunkt är att skillnader i redovisning om en verksamhet drivs i bolagsform eller i traditionell kommunalform ska bort.

Än så länge uppmärksammas alltså vindkraftverken fallande värde bara om de drivs i bolagsform och inte om de som i Kalmar finns i kommunens kärnverksamhet.

Det är nog inte så att beslutsfattare väljer om investeringar ska läggas i bolag eller direkt i kommunen på grund av redovisningsregler. Men det är uppenbart att dagens regler gynnar ett visst risktagande.

Kalmar läns landsting har nyligen köpt ett verk utanför Kristinehamn i Värmland för 41 miljoner kronor - kanske något märkligt med tanke på att det också blåser längs Kalmarsundskusten. Historiskt har kommuner heller inte tillåtits investera utanför den egna gränsen - för att undvika risktagning med kommunmedlemmarnas pengar och för att inte försämra transparensen.

Det är just det som sker när kommuner väljer att bli energiproducenter. En osynlig grön bubbla blåses upp som kan komma att spricka.

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Barometern Oskarshamns-Tidningen så godkänner du samtidigt våra regler.

På barometern.se är det möjligt att kommentera vissa artiklar. Dock tar vi bort möjligheten att kommentera artiklar med rättsrelaterat innehåll, till exempel domar och åtal. Vi hade den möjligheten tidigare, men fick då mängder med kommentarer med innehåll som vi inte kunde publicera.

För att kunna kommentera måste du ha ett användarkonto hos Disqus, vars verktyg för kommentarer används på barometern.se. På tider då Barometern Oskarshamns-Tidningens webbredaktion inte är bemannad går det inte att kommentera artiklar på barometern.se

barometern.se tillämpar eftermoderering av läsarkommentarerna. Det innebär att den som skriver en kommentar får den publicerad i det närmaste omedelbart, men att kommentaren senare kan komma att modereras bort om den inte lever upp till riktlinjerna för läsarkommentarer på barometern.se.

Det innebär också att vid publiceringen är det den som skrivit kommentaren som är juridiskt ansvarig för dess innehåll och därmed kan bli anmäld för exempelvis förtal. Efter modereringen är det ansvarig utgivare på Barometern Oskarshamns-Tidningen som bär det juridiska ansvaret.

Läsarkommentarer - riktlinjer

Vi har högt i tak.

Vi har en tillåtande grundinställning.

Vi vill att användarna ska komma till tals.

Men

Vi tillåter inte läsarkommentarer i samband med rättsrelaterade artiklar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer där någon anklagas för brottslighet.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara osanningar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara faktafel.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med synpunkter eller åsikter som inte är relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi publicerar inte läsarkommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget

Vi tillåter kritik mot personers handlingar och beslut. Etiska spelregler gäller.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppgifter som vi av etiska skäl undvikit att publicera i den diskuterade artikeln.

Vi kan publicera länkar till andra webbplatser, men de ska vara relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi rättar inte grammatiska fel, stavningsfel, meningsbyggnadsfel mm i läsarkommentarerna.