Vilda västerns kommuner

Ledare Artikeln publicerades
Göta hovrätt i Jönköping. En av domstolarna som ignoreras av kommuner.
Foto:Johan NIlsson / TT
Göta hovrätt i Jönköping. En av domstolarna som ignoreras av kommuner.

Land skall med lag byggas heter det. Men motsvarande mening kan inte formuleras för kommuner. Kommuner byggs snarare utan än med lag.

Ingår ett visst mått av "Vilda Västern" i det kommunala självstyret? Frågan ställdes retoriskt när utredaren professor Olle Lundin under förra veckan presenterade sin rapport Maktutövning under lagarna vid ett seminarium för Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi.

Lagtrots och domstolstrots tycks i Sverige ha blivit en accepterad del av det kommunala självstyret. Justitieombudsmannen (JO) nämner det återkommande i sina årsrapporter. Flera utredningar i frågan har begravts. Inget tyder på att trotset minskar - vilket långsiktigt påverkar det allmänna rättsmedvetandet. Hur kan man argumentera för att en del av den offentliga sektorn inte behöver följa lag eller domstolsbeslut?

Men ansvaret för beslut i kommuner är många gånger svagt. Det krävs överklagande för att ett olagligt beslut ska upphävas av domstol. Revisionen är långtifrån självständig. Det personliga ansvaret hos tjänstemännen har dessutom försvagats. I stort behandlas det inom arbetsrätten och inte av domstolar.

Sverige, Norge och Finland uppges ofta var de stater som liknar varandra kanske mest i världen. Men lag- och domstolstrotset förefaller enligt Olle Lundin vara ett ren svensk företeelse. I Finland har man behållit det tjänstemannaansvar som mildrades i Sverige på 1970-talet. I Norge finns tillsynsmyndigheter som själva kan upphäva och ändra beslut som strider mot lagen.

När kommunalrätten formades 1862 hade ingen kommit på tanken att verksamheterna skulle bli så omfattande. Att förtroendevalda skulle bryta mot de lagar som riksdagen stiftat ansågs också osannolikt. Mutor och korruption hade man svårt att föreställa sig i ett Sverige som redan då var präglat av historiskt straka ämbetsmannaideal och tidiga förvaltningsreformer. Självstyret är ett av de allra starkaste i hela Europa.

Kommunsektorn försvarar sig i dag med att lagar inte alltid är tydliga. Lagen om offentlig upphandling är ett sådant exempel. Ibland väljer kommuner att betala sanktionsavgifter för att komma undan kostnader för exempelvis assistansersättning.

Stöd till enskilda företag är exempelvis mycket hårt reglerat och kan bara ges i särskilda undantagsfall. En oumbärlig hotellverksamhet i en kommun kan exempelvis få kortsiktigt stöd. Ändå förekommer detta risktagande med skattebetalarnas pengar.

Stödet snedvrider också konkurrensen. Men konkurrenter - som konferenshotell i andra kommuner - saknar möjlighet att överklaga. Bara kommunmedlemmar äger den rätten. Och därför kan också beslut som inte är förenliga med lagen drivas igenom utan att någon ställs till svars.

Vad kan göras?

Lundins eget svar är att införa ett tydligare personligt ansvar. Rent allmänt skulle det förstärka tjänstemännens roll. Ingen skulle kunna tvingas att fatta beslut som är strider mot lagen. I dag är frågan om tjänstemän verkligen kan neka politiker att exempelvis betala ut ett stöd till ett företag som tjänstemannan ser som olagligt.

Så kan det inte vara. Även kommunerna ska med lag byggas.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.