Vi inför inte islamisk familjerätt

Brev till ledarsidan Artikeln publicerades

I Sverige gäller svenska lagar, skriver barnminister Lena Hallengren (S) i ett genmäle till ledarsidan.

Socialtjänstlagen ändras inte när barnkonventionen blir svensk lag, skriver barnminister Lena Hallengren (S).
Foto: Anders Wiklund/TT
Socialtjänstlagen ändras inte när barnkonventionen blir svensk lag, skriver barnminister Lena Hallengren (S).

Barometerns ledare påstår att ”Om barnkonventionen i dess helhet görs till svensk lag, kommer kafalah att få en rättslig betydelse.”

Detta är inte korrekt.

Regeringen har lagt fram ett förslag till riksdagen om att göra FNs barnkonvention till svensk lag. Det gör vi för att tydliggöra barns egna rättigheter och för att rättstillämpare som exempelvis domstolar i högre grad ska beakta dessa rättigheter.

Barnkonventionen är en internationell konvention och den innefattar olika begrepp för att den ska tillämpas i olika länder efter det landets kontext. Kafalah är något som används i muslimska länder för placering av barn. I Sverige gäller svenska lagar och socialtjänstlagen beskriver hur barn ska placeras om de inte kan vara hos sina föräldrar. Detta förändras inte när barnkonventionen blir svensk lag.

Lena Hallengren (S), barnminister

Svar:

Det framgår fortfarande inte varför det är nödvändigt att göra barnkonventionen till svensk lag när det samtidigt måste understrykas att konventionen inte innebär några nya rättigheter eller några nyheter överhuvudtaget.

Att svenska lagar ska gälla i Sverige torde det inte råda några delade meningar om. Genom att inkorporera, alltså inlemma, barnkonventionen blir den emellertid just svensk lag och ska därmed gälla i Sverige. Dagens distinktion mellan barnkonventionen och svensk lag kommer inte längre att vara giltig. Och oavsett vad man anser om det nämns placeringsformen kafalah i barnkonventionen. Det var om detta som den interpellationsdebatt som refererades på ledarsidan handlade.

Ledarredaktionen