Värdestegring med stora variationer

Ledare Artikeln publicerades
Prisökningarna varierar stort över landet och inom enskilda kommuner.
Foto:TT
Prisökningarna varierar stort över landet och inom enskilda kommuner.

Svensk bostadspolitik är att hela kroppen behandlas fastän alla vet var det gör ont.

Sveriges bostadsmarknad präglas av för lite bostäder och för lite marknad, lyder en återkommande lustighet från Liberalernas partiledare Jan Björklund. Tyvärr utgår vitsen från en felaktig förutsättning. Sverige har inte en bostadsmarknad till att börja med, utan flera.

I senaste numret av tidskriften Ekonomisk Debatt visas ingående hur stor den geografiska variationen faktiskt är när det gäller de senaste årens prisutveckling. På ett nationellt plan har priserna ökat stadigt: 55 procent från 2011 till 2015. Men i detta genomsnitt ryms fem kommuner med prisökning på 128-179 procent likaväl som fem kommuner med prisökning på betydligt mer blygsamma 0,05-0,11 procent. Medan priserna i Växjö kommun har ökat med 65 procent under perioden, har de bara ökat med 45 procent i Kalmar.

Inte ens i de tre storstadsområdena går det att tala om någon likartad utveckling. Dels är det stora skillnader mellan dem, dels är det stora skillnader inom dem. I Stormalmö varierar ökningen mellan 9 och 37 procent. Kort sagt: den allmänna bostadsprisuppgången döljer en stor geografisk variation.

    Det märkliga är dock att denna insikt, som i grunden är rätt självklar, i så liten utsträckning präglar politiken. "Ofta verkar den politiska debatten utgå enbart från förhållandena i Stockholms innerstad, vilka inte är typiska för stora delar av landet i övrigt", skriver docenterna Niklas Bengtsson och Niclas Berggren.

    Det gäller också försöken från flera olika aktörer samtidigt att bromsa hushållens låntagande. Det allmänna intrycket av problembeskrivningarna är att hushåll över hela landet tar omotiverat stora lån för att köpa omotiverat dyra bostäder, en utveckling som inte kan sluta annat än illa och därför måste hejdas. Bolånetak och amorteringskrav har därför införts lika för alla.

    Skuldkvotstak och skärpning av kraven för kreditprövning har diskuterats, också utan urskiljning. Som analysen i Ekonomisk Debatt visar går det att vara betydligt mer specifik än så. Det vore fullt tänkbart att begränsa de nedkylande åtgärderna till marknader där temperaturen faktiskt är hög. På övriga marknader, där spekulation och bostadsbubblor är otänkbara, är åtgärderna irrelevanta eller rent skadliga.