Välkommet med vägledande dom

Martin Tunström Artikeln publicerades

Göta hovrätts dom gällande våld mot politiker kan bli vägledande. Det är en välkommen utveckling.

Samhällstjänst motsvarande fängelse i två månader blev påföljden för den Kalmarkvinna som misshandlade SD-politikern Thoralf Alfsson på en restaurang i staden. Vanligen brukar en misshandel av normalgraden ge en månad.

Straffskärpningen är välkommen. En enig Göta horätt i Jönköping understryker att Alfsson misshandlades i rollen som politiker och betonar att det finns anledning att "se allvarligt på gärningen".

Säga vad man vill om Alfsson. I detta fall kan hans agerande leda fram till en ändring av praxis.

Det ska mycket till att åklagare i tingsrätter ska plädera för straff som är strängare än praxis. Det är mot den bakgrunden Alfsson förde processen i Göta Hovrätt själv eftersom åklagaren i tingsrätten inte betonade Alfssons politiska engagemang.

Många kräver en lag som skyddar förtroendevalda på samma sätt som offentliga tjänstemän. Men det är dels juridiskt mycket svårt. Det är inte alltid lätt att veta om ett brottsoffer utsatts för våld i egenskap av just förtroendevald.

Dels är det olämpligt att peka ut fler specifika skyddsvärda grupper i lag. Man kan vända på frågan: Vilka grupper ska anses vara mindre skyddsvärda? Vilka ska inte ha ett särskilt förstärkt skydd?

När motivet är uppenbart - som i detta fall - är en straffskärpning däremot välkommen.